PRIVACY POLICY

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI WEB MAXFIVE GMBH
 

Protecția datelor este de cea mai mare importanță pentru MAXFIVE GmbH (denumită în continuare „MAXFIVE”), întrucât vă respectăm sfera privată și personală. Din acest motiv, vă informăm în cele ce urmează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării site-ului nostru web, inclusiv a paginilor secundare și subdomeniilor. MAXFIVE este responsabilă pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).


1. Operator

Responsabil pentru prelucrarea datelor este:

MAXFIVE GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43-2236-600-0
datenschutz@rewe-group.at


2. Responsabil cu protecția datelor

Vă puteți adresa responsabilului nostru pentru protecția datelor prin e-mail (datenschutz@rewe-group.at) sau prin poștă (MAXFIVE GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, 2355 Wr. Neudorf).


3. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt toate datele asociate cu o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). Printre ele se numără numele, adresa de e-mail sau comportamentul dumneavoastră de utilizator atunci când folosiți mijloace electronice.


4. Module cookie

Un modul cookie reprezintă un mic pachet de date (fișier text) pe care browser-ul dumneavoastră îl salvează pe dispozitiv la indicația unui site web accesat, pentru a „reține” informații despre dumneavoastră, de exemplu preferințele de limbă sau datele de conectare. Aceste module cookie sunt setate de noi și sunt denumite module cookie originale.


Modulele cookie utilizate de noi sunt necesare (din punct de vedere tehnic), pentru ca dumneavoastră să puteți naviga pe site-ul web și să îi puteți utiliza funcțiile, de exemplu pentru a accesa zone protejate prin parole. Fără aceste module cookie nu putem oferi anumite servicii.

Temeiul juridic pentru utilizarea modulelor cookie este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În următoarele tabele puteți găsi informații detaliate despre modulele cookie utilizate.

Domeniu Module cookie Gazdă Module cookie utilizate Scop Temei juridic
pennyfm.ro OptanonAlertBoxClosed OneTrust Original Previne afișarea banner-ului cu module cookie mai mult de o dată Art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD


5. Posibilitate de contact

Pentru a contacta MAXFIVE, utilizatorul poate trimite un e-mail la adresa office@maxfive.com. În acest caz, vor fi colectate următoarele date:

  • Adresă de e-mail
  • Subiect
  • Mesaj
Ne puteți oferi și alte informații, de exemplu numărul de telefon, însă acest lucru nu este obligatoriu. MAXFIVE vă utilizează datele pentru a vă răspunde la solicitare și, dacă este cazul, pentru a vă trimite materialele informative dorite. Dacă este necesar, informațiile comunicate către MAXFIVE vor fi transmise mai departe departamentului competent pentru solicitarea dumneavoastră. Transferul datelor furnizate de dumneavoastră se realizează printr-o conexiune securizată https-/SSL.

Această prelucrare a datelor are la bază art. 6, alin. 1, lit. a, 7 din RGPD. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, în scris, fără a indica motivele, cu efect viitor (a se vedea punctul 8 de mai jos).

În vederea atingerii scopurilor noastre, este posibil să fie nevoie, în unele cazuri, să divulgăm datele dumneavoastră următorilor destinatari. Această divulgare a datelor poate fi efectuată prin transfer, distribuire sau o altă formă de punere la dispoziție.

Destinatar Scop Temei juridic Sediu (țara)
Rewe International Dienstleistungsgesellschaft mbH Furnizarea infrastructurii IT Art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD Austria

Pe site-ul web nu sunt utilizate alte module cookie.


6. Hyperlink-uri

Pe site-ul nostru web se află așa-numitele hyperlink-uri către paginile de internet ale altor furnizori. Prin activarea acestor hyperlink-uri, sunteți redirecționat în mod direct de pe pagina noastră de internet către cele ale altor furnizori. Veți recunoaște acest lucru prin schimbarea URL-ului, printre altele. Nu ne putem asuma răspunderea pentru gestionarea confidențială a datelor dumneavoastră pe aceste site-uri web terțe, întrucât nu avem nicio influență asupra respectării sau nu, de către aceste companii, a reglementărilor referitoare la protecția datelor. Vă rugăm să vă informați direct pe aceste site-uri cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către aceste companii.


7. Durata de stocare a datelor

Vă vom stoca datele doar atât timp cât acest lucru este necesar pentru scopurile în care au fost colectate.

Din motive fiscale, păstrăm în general contractele și alte documente, precum și corespondența aferentă relațiilor noastre contractuale, pentru o perioadă de șapte ani. În cazuri speciale, de exemplu în cazul unor proceduri oficiale în desfășurare, durata de stocare poate depăși șapte ani.


8. Siguranța datelor

Luăm măsuri tehnice și organizatorice pentru o protecție cât mai cuprinzătoare posibil a datelor dumneavoastră împotriva accesului nedorit. Pe lângă protejarea mediului de operare, utilizăm, de exemplu, în unele domenii (publicitate online, cont de client, formular de contact), un proces de criptare. Informațiile furnizate de dumneavoastră sunt convertite ulterior în formă criptată prin intermediul protocolului SSL (Secure Socket Layer), pentru a preveni utilizarea lor neadecvată de către terți. Recunoașteți acest lucru prin simbolul lacătului închis din bara de stare a browser-ului dumneavoastră și prin „https” aflat la începutul barei de adrese.


9. Drepturile persoanelor vizate

La cerere, MAXFIVE va respecta dreptul dumneavoastră de informare (art. 15 RGPD) și vă va informa ce date cu caracter personal salvează de la dumneavoastră și cum utilizează aceste date. Vă puteți adresa către MAXFIVE la datenschutz@rewe-group.at în acest sens.

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal greșite, respectiv completarea celor incomplete fără întârziere (art. 16 RGPD).

Aveți dreptul la restricționarea și ștergerea (art. 18 și 17 din RGPD) datelor salvate de MAXFIVE cu privire la persoana dumneavoastră. În general, datele sunt șterse fără întârziere, cel târziu după o lună de la exercitarea acestui drept. În cazul în care există obligații legale, contractuale, fiscale sau comerciale de păstrare a datelor sau alte motive cu temei legal care împiedică ștergerea datelor, poate fi aplicată, în schimb, restricționarea lor. Puteți solicita ștergerea sau restricționarea datelor dumneavoastră tot la datenschutz@rewe-group.at

În cazul în care solicitați datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate, în baza dreptului de portabilitate a datelor (art. 20 din RGPD), MAXFIVE vă va transmite aceste date într-un format structurat, comun și lizibil pe dispozitive.

Dacă prelucrarea datelor are la bază un interes îndreptățit, aveți dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră (art. 21 din RGPD).


10. Punct de contact privind legea pentru protecția datelor și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate în mod legitim de către noi, vă rugăm să ne contactați prin poștă la adresa de mai sus sau prin e-mail (datenschutz@rewe-group.at), astfel încât să luăm la cunoștință și să gestionăm acest aspect.

Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile legale privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, mai exact în statul membru în care locuiți sau lucrați. În Austria, acestea este reprezentată de Autoritatea pentru Protecția Datelor (https://www.dsb.gv.at/).
Sperăm că am reușit să clarificăm informațiile privind protejarea datelor dumneavoastră, forma și scopurile pentru care sunt ele prelucrate. Dacă aveți întrebări cu privire la protejarea datelor în relație cu site-urile noastre web, puteți trimite oricând un e-mail către ofițerul nostru responsabil pentru protecția datelor (datenschutz@rewe-group.at) sau ne puteți contacta prin poștă la MAXFIVE GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, 2355 Wr. Neudorf.

Versiunea: Iunie 2022