Termeni și condiții

1. Prevederi generale

Prezentul site aparține societății RADIO MAX ROMANIA S.R.L. (denumită în continuare "RADIO MAX"). Termenii și condițiile stabilesc condițiile în care orice persoană poate vizita sau accesa site-ul http://www.pennyfm.ro (denumit în continuare "Site"). În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile din Termeni și condiții, aveți obligația de a înceta orice utilizare sau accesare a Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului sau a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime şi necondiționată a Termenilor şi condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul in format text si orice alt material, indiferent de forma sa aparțin RADIO MAX. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu aparțin RADIO MAX acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă sau nu rezultă în mod rezonabil că acestea ar aparține unei alte terțe părți.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află pe Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al RADIO MAX. Astfel, conținutul Site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă din partea RADIO MAX.

3. Disponibilitatea produselor

Ofertele și recomandările referitoare la produse afișate pe acest Site sunt valabile în limita stocului disponibil și pot să nu fie în mod obligatoriu valabile pentru toate magazinele Penny Market. Prețurile afișate sunt informative și pot fi modificate de către partenerii contractuali ai RADIO MAX si RADIO MAX nu are o obligație de a notifica această modificare. RADIO MAX depune toate eforturile ca informațiile afișate pe Site să fie exacte și corecte dar pot apărea erori.

4. Limitarea răspunderii

RADIO MAX va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea in Site si va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. RADIO MAX nu își asumă obligația si nu garantează implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la intreg continutul si/sau la ofertele terților afișate pe Site.

RADIO MAX nu ofera niciun fel de garantii sau si nu are nicio raspundere pentru informațiile și ofertele prezentate prin intermediul Site-ului (indiferent cum sunt denumite, cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă: "Oferte", "Stoc limitat", "Reducerile săptămânii", "Super prețuri"), și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, pagini de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi a conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și accepta ca toate informațiile cuprinse pe Site sunt oferite "așa cum sunt", "așa cum sunt disponibile", iar utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Informația afișată pe Site are caracter general și a fost introdusă cu bună credință. RADIO MAX nu garantează că informațiile conținute în acest Site sunt complete și exacte și nu trebuie considerate ca fiind relevante în anumite situații. RADIO MAX nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe Site și nu este responsabilă de costurile și/sau pierderile materiale sau morale, rezultate din folosirea informațiilor de pe Site. RADIO MAX nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere sau cheltuială (incluzând, dar fără a se limita la orice pierdere de profit, pierdere directă sau indirectă) care poate decurge din accesul sau utilizarea prezentului Site. Fotografiile prezentate în secțiunile "Oferte", "Stoc limitat", "Reducerile săptămânii", și "Super prețuri" nu creează obligații contractuale. RADIO MAX nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de text, imagini sau prețuri.

RADIO MAX iși rezervă dreptul de a face modificări în materialele și conținutul Site-ului. RADIO MAX nu își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomațiilor furnizate de terți părți.

5. Legaturi cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri) care permit conectarea automată la diferite site-uri de internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terți și sunt administrate de aceștia. Având în vedere că RADIO MAX nu controlează aceste site-uri, RADIO MAX este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre RADIO MAX. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către RADIO MAX. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

6. Modificarea Termenilor si condițiilor

Radio Max își rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod va considera necesar prevederile din Termenii și condiții. Modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

7. Legea aplicabilă și litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor si ale RADIO MAX, prevazute de Termeni si condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii si condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termeni si conditii vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.